Adóbevallás 2018 nyomtatvány letöltése

1753 Adóbevallás nyomtatvány, adózás 2018!

Bevallás 2013: módosító számlák

Amikor az adóalany a számla módosítását („helyesbítését”) nem egy módosító számlával végzi el, hanem érvényteleníti („stornózza”), és új számlát bocsát ki a helyes összegeknek megfelelően, azt hogyan kell a korrekciós lapon szerepeltetni? Elegendő-e az új, helyes adatokat tartalmazó számlát feltüntetni?

Amennyiben számla érvénytelenítésére kerül sor, és az Art. 31/B. § (4)-(5) bekezdésének figyelembevételével nyilatkozattételi kötelezettség terheli az adóalanyt, úgy az összesítő jelentésben mind az érvénytelenítő („stornó”), mind pedig az új számla adatait szerepeltetni kell, és mindkét számlát KT jelöléssel kell ellátni. Ennek oka, hogy a korrekciós lapokon (a 1365M-01-K vagy 1365M-02-K) csak mindkét bizonylat szerepeltetésével lehet megállapítani az érvénytelenítő és új számla kibocsátása révén megállapított (korrigált) adófizetési kötelezettséget, azaz az adott bevallási időszakban elszámolt korrekció számszaki hatását. Mindezek mellett természetesen az eredeti számla előírt adatait is szerepeltetni kell.

Például: az adóalap csökkenése miatt az eredeti számlában áthárított adó 600 000 Ft-tal csökkent, melyet az adóalany a példa szerinti esetben a bizonylat rendelkezésre bocsátásának időszakában számolhat el, ezért ebben az időszakban érvényesíti a bevallásában. Ennek feltüntetése a következők szerint történhet.
Eredeti számlában áthárított adó:        2 100 000 Ft E jelölés

Stornó számla ezt törli:                     -2 100 000 Ft KT jelölés

Új számla szerinti helyes összeg:      +1 500 000 Ft KT jelölés

Az eredeti számla nem ebben az időszakban került elszámolásra. A korrekciós lap adataiból kimutatott eredmény: -2 100 000+1 500 000= -600 000, ami a tárgyidőszaki bevallásban elszámolt összeggel megegyező.

Bankadó 2014 ?

A többéves kitekintő költségvetési táblázat szerint a kormány az idei 2,5 százalék után jövőre 2,2 százalékra, 2014-ben 1,9, 2015-ben 1,5, és 2016-ban 1,2 százalékra csökkenti fokozatosan az államháztartás hiányát. A hiány számszerűen is mérséklődni fog a tervezet szerint: a jövőre várható 686 milliárdról 2016-ra 428 milliárdra. A részletes táblázat legérdekesebb pontja, hogy a kormány a jövő évre tervezett 283 milliárd forintos tranzakciós illetékbevétel után 2014-től évente 322 milliárd forintos bevétellel számol. A pénzügyi szervezetek különadója (közismertebb nevén: bankadó) 2014-től teljesen megszűnik, miután a jövő évi 72 milliárd forint után már nem számol ezzel a bevétellel a költségvetés. A két tétel alapján azt mondhatjuk, hogy a 2014-től eltűnő bankadó jelentős részét (55 százalékát) visszaszedi a kormány a tranzakciós illetékben. A 2013-ról 2014-re 13 százalékkal növekvő bevételt nem magyarázza a pénzforgalom esetleges változása és a 2014 után 322 milliárd forinton stagnáló összegre sem ad magyarázatot a pénzforgalom változása.

tranzakciós adó 2014

A költségvetési törvényjavaslat tranzakciós illetékből jövőre 283 milliárd forintos bevétellel számol, az összeg azonban 2014-től 322 milliárdra nő; a különbség abból adódik, hogy a közteher  január elsején lép életbe, így a januári tétel februárban érkezik meg az államkincstárba. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint ez egyben azt is jelenti, hogy a 2013 decemberére eső tranzakciós adó 2014 januárjában folyik be, így az összeg már a 2014-es költségvetés bevételeit gyarapítja. Így tehát egy tétellel kevesebb érkezik, ezért számol a kormány mintegy 280 milliárdos összeggel.

Adóváltozások 2014 !

A kormányzat valószinű, hogy változtat az adózás feltételein is 2014 évtől, ugyanis az adó jogszabályok szinte minden évben változnak, így a beadása is ismét külön tanfolyamot igényel majd.

Feedek
Megosztás